Asiakaspalautteita Lapset puheeksi – keskusteluista ajalta 1/2021 – 3/ 2022

Asiakkaita pyydetään antamaan keskustelun jälkeen palautetta Mieli ry:n verkkosivuille. Yllämainitulta ajanjaksolta on koottu  tätä yhteenvetoa. Vastaajien määrä on ollut 303.

1. Millainen oli työskentelyilmapiiri tapaamisessa?

90% keskustelun käyneistä koki ilmapiirin erittäin hyväksi

2. Miten keskustelu vaikutti luottamukseesi lapsesi pärjäävyydestä?

58% koki erittäin myönteisesti luottamuksen lapsen pärjäävyyteen keskustelun jälkeen ja 36% melko myönteisesti ja 6% ei mitenkään 

3. Kuinka hyödylliseksi arvioisit LP -keskustelun kokonaisuutena?

39% koki keskustelun erittäin hyödylliseksi ja 46% melko hyödylliseksi ja 13% kertoi että keskustelu ei ollut hyödyllinen mutta ei hyödytönkään

Uusimmat kommentit

24.08 | 10:42

Kiitos kommentistasi. Häpeästa puhuminen on edelleen tärkeää.

24.08 | 09:56

Hieno artikkeli, kiitos!

29.07 | 15:58

Kiitos kommentistasi. Totta. Vanhempien kommenttien kautta olen ymmärtänyt, että hoidon aloituksen laatu vaihtelee luvattoman paljon ympäri Suomen.

29.07 | 14:56

Olisi tärkeä jakaa tämä ympäri Suomea. Erityisesti mielessäni ovat lapset, jotka aloittavat päiväkodissa, josta olen jäänyt eläkkeelle.

Jaa tämä sivu