Kiitos! Olen tuosta anteeksipyyntörituaalista kokenut samoin, siis sen että se lisää häpeää.

erkkaope

28.03.2019 09:30

Näinhän se on. Tapa istuu kasvatuskulttuurissamme syvällä.

Leila

25.03.2019 14:44

Kiitos hyvistä kirjoituksista, jotka herättelevät lukijaa tarkastelemaan omia toimintatapojaan lasten kasvatuksessa! Konkreettiset esimerkit selkeitä.

erkkaope

25.03.2019 15:23

Kiitos paljon palautteesta. Sitä on aina tärkeää kuulla. Vielä tämän blogin pito tässä selkeytyy

Erityisopettajan konsultaatiota etänä pitkällä kokemuksella

                   Erityisopettajan blogi Kiintymyskeskeinen kasvatus ja opetus!


Etusivulla esittelyni ja palvelut.
Uusinta: 


Opettajan jaksaminen

Olen viime aikoina törmännyt paljon opettajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kirjoituksiin omasta uupumuksesta. Lasten psyykkiset ongelmat ovat lisääntyneet ja jotenkin tuntuu, että varhaiskasvatuksessa ja  opetustoimessa ei oikein vielä ymmärretä sitä välttämätöntä tukea mitä opettajat tarvitsisivat, kun joutuvat työskentelemään emotionaalisesti oireilevien lasten kanssa. Olen itse PACE kouluttaja ja olen siltä pohjalta kirjoittanut blogiini opettajan omasta jaksamisesta.

Opettajan jaksaminen
PACE menetelmä koulussa ja jatkona opettajat kysyvät menetelmän käytöstä

Miten auttaa psyykkisesti oireilevia lapsia koulussa, kun pelkästään käytökseen puuttumisella ei saada tuloksia eikä lasten hyvinvointia lisättyä. Miten opettaja voi lisätä oppilaan turvallisuuden tunnetta ymmärtämällä ja hyväksymällä oppilaan käytöksen takana olevia kokemuksia ja näin saada oppilas paremmin kiinnittymään opetukseen.

PACE menetelmä koulussa
Traumainformoitu oppimisympäristö

Miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea niitä oppilaita, joihin eivät toimi perinteiset käytöksen puuttumistavat. Kirjoituksessani kiinnitän huomioni siihen, miten saadaan emotionaalinen yhteys näihin oppilaisiin käyttämällä DDP (Dyadic Developmental Practice) menetelmää ja PACE (Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy) asennetta.

Traumainformoitu oppimisympäristö
 Alla blogini lähtökohdat ja juuret.

Kiitokset kaikille kansainvälisille kouluttajilleni. Alla kiitokset heille.

Tervetuloa myös vanhemmuuden tuen kotisivuilleni!

Kun tarvitset tukea vanhemmuudessa, lasten haasteiden kanssa, vaikean elämäntilanteen takia tms. pyydä kahdenkeskistä keskustelua Zoomissa.

Erityinen tuki Tmi:

Tarjoan konsultaatiota, koulutusta ja työnohjausta etänä alan ammattilaisille.

Olen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Tarjoan tukea etänä mm. perheille haastavissa kasvatustilanteissa, erityislasten kysymysten pohdintaan, vanhempana jaksamiseen sekä konsultaatiota ja koulutusta varhaiskasvatukseen että kouluun.

Etätapaamisissa on mahdollista saada tukea myös lasten ja vanhempien vuorovaikutuksen haasteisiin. Olen myös auttanut perheen erotilanteissa, mm. miten auttaa lasta sopeutumaan tilanteeseen.

Olen toiminut tukihenkilönä perheen haastavissa elämäntilanteissa esim. lapsen sairastuttua. Olen toiminut myös vanhempien tukihenkilönä mm. varhaiskasvatuksen sekä koulun neuvotteluissa.

Tarjoan myös työnohjauksellista apua varhaiskasvatuksen ammattilaisille, opettajille ja muille ammattiryhmille. Kysy apua, jos koet yhteistyön vanhempien kanssa olevan solmussa. Voit kysyä myös koulutusmahdollisuuksista tai konsultaatiota työyhteisöllesi.

Tällä hetkellä kysytään paljon PACE mallin käytöstä vanhempien tapaamisissa sekä yleisesti haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Mallin käytöstä voit pyytää konsultaatiota tai koulutusta. PACE-mallia käytetään haastavissa vuorovaikutustilanteissa sekä vanhempien, lasten että nuorten kanssa.

Olen myös LP kouluttaja (Lapset puheeksi menetelmä) ja voin olla kouluttamassa myös tähän menetelmään esim. työparina ja /tai tarjota konsultaatiota menetelmän käyttöön.

marjut.stubbe@gmail.com

Jaa tämä sivu

Olen konsultoinut varhaiskasvatusta, perusopetusta, lastensuojelua lasten ja perheiden erilaisissa hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen haasteissa  etätyöskentelyn kautta. 

Alla on konsultaation hinnat. 

Etätapaamisen hinta vuonna 2024 on 55 €/45min. Ryhmäkonsultaatiot, ryhmätapaamiset ja koulutukset hinnoitellaan aina sopimuksen mukaisesti. Kysy myös koulutusta. Tuntihinnat tarkistetaan vuosittain. Ota yhteyttä sähköpostin joko vuorovaikutus@erkkaope.fi tai marjut.stubbe@gmail.com osoitteen kautta.

Esittelyä ja työkokemustani:

Olen konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja takana on ammatillista kokemusta 39 vuoden ajalta. Vahva osaamiseni on 12 vuoden työkokemus yliopistollisen sairaalan HUSin  pikkulapsipsykiatriassa. Työkokemukseni lisäksi olen kouluttautunut erilaisiin yksilö- ja ryhmätyöskentelyn menetelmiin. Työssäni lasten psykiatrialla olen kohdannut erittäin vaikeasti psyykkisesti oireilevia lapsia ja heidän vanhempiaan. 

Psykiatriseen tutkimusotteeseen kuului jalkautuminen lapsen kehitysympäristöihin kuten päiväkoteihin ja kouluihin. On erittäin tärkeää tutkia lapsen kasvuympäristöä, saada tietoa lapsen toiminnasta ja kokemuksesta hänelle luonnollisissa ympäristöissä. On tärkeää myös tukea heitä, jotka päivittäin työskentelevät lasten ja perheiden parissa. 

Olen myös toiminut varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajana ja tehnyt kotiin vietävää vanhemmuden tukea ja vuorovaikutuksen arviointia.  Olen myös vetänyt erilaisia vanhempien vertaisryhmiä sekä erilaisia lasten terapeuttisia ryhmiä omien ryhmäterapiaopintojeni pohjalta.

Minulla on Care-index (vanhempi-lapsi suhteen arviointimenetelmä) sekä WMCI (Working Model of Child Interview) koulutukset. WMCI on vanhemman mielikuva haastattelu, jossa   tarkoituksena on auttaa ymmärtämään niitä vanhempien mielikuvia, jotka ohjaavat heidän vuorovaikutuskäyttäytymistään lapsensa kanssa. Myös vuorovaikutuksen arvioinnissa käytetty MIM- havainnointityökalu (Marschack Interaction Method) on tuttu minulle. 

Eräs erityisryhmä, jonka parissa olen myös työskennellyt sekä ammatillisesti että myös siviilihenkilönä ovat keskoslapset. Kiintymyksen vahvistaminen on tärkeää ennen aikaisesti syntyneiden lasten ja vanhempien välillä.

Keskoslapsilla ei ole fyysistä suojaa eli ei mitään keinoa suojautua niiltä kivuliailta kokemuksilta, joita pienten keskosten tehohoito tarkoittaa. Myöhemmissä kehitysvaiheissa tämä saattaa näkyä myös lasten vuorovaikutussuhteissa. Esim. keskosvauvojen kykyä fokusoida tarkkaavaisuuttaan jo ihan alkuvaiheessa voidaan erilaisin menetelmin vahvistaa. Tässä meidän perheemme keskostarina, joka julkaistiin maailman keskospäivänä syksyllä 2022 Keskostarina

Toinen ryhmä, jonka parissa olen työskennellyt lasten psykiatrialla ovat adoptio- ja sijoitetut lapset perheineen. Tällöin tutkittiiin kiintymyssuhteen laatua ja tulosten pohjalta suunniteltiin erilaisia kiintymystä vahvistavia hoitojaksoja.

Olen myös ohjannut Mielenterveysseurassa vaikeasti haavoittuneiden lasten ryhmiä, joissa jompi kumpi lapsen vanhemmista oli tehnyt itsemurhan. Lasten syöpäosastolta olen saanut ymmärryksen miten lapsi ja perhe selviää toivottomissakin tilanteissa ja miten kohdata lapsen vakava sairaus ja jopa kuolema. Mitä tarkoittaa, kun ei ole sanoja lohduttaa. On vain mahdollisuus olla lähellä, koskettaa ja olla läsnä. 

Päihdepuolen työkokemukseni olen saanut Järvenpään sosiaalisairaalasta, perheosastolta. Päihdevanhempien lasten kokemukset ja elämä on tuttua siltä ajalta. "Lasinen lapsuus" on liian monen lapsen elämää. 

Viimeiset 19 vuotta olen toiminut kunnan varhaiskasvatuksen parissa ja siinä yhteydessä monialaisessa perhetyöryhmässä, jossa eri ammattilaisten kanssa työparina teimme kotikäyntejä. Yhteisen "kielen" ja tilannekuvan löytäminen eri ammattilaisten kanssa on auttanut myös itseä ymmärtämään perheen kokonaistilannetta paremmin. Olen ollut myös kunnan Lapset puheeksi -kouluttajana.

Olen kiinnostunut työskentelemään vanhemman ja lapsen suhteessa vuorovaikutusleikin (Theraplay-metodi) keinoin sekä DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) työskentelyn kautta. Etänä on mahdollisuus myös tukea lapsen ja vanhemman herkkää vuorovaikutusta. Kysy ohjausta tai konsultaatiota vuorovaikutuksen haasteisiin!

BOF (Barnorienterad familjeterapi) terapiatekniikkaa olen soveltanut  varhaiskasvatuksessa lasten ryhmätyöskentelyssä. Siitä voit lukea enemmän otsikon Terapeuttinen leikki alla.  Terapeuttinen leikki   

Blogiini  Kiintymyskasvatus alle mahtuu hyvin monenlaista vuosien varrelta kerättyä  työkokemusta mutta myös kokemusta vanhempana olemisesta. Tietoa on sekä vanhemmille että varhaiskasvatuksen ammattilaisille,  myös ala-asteikäisten lasten opettajille ja muille ammattiryhmille. 

Muutamia esimerkkiaiheita: 

1. Traumainformoitu oppimisympäristö 

Miten vastata DDP (Dyadic Developmental Practice) menetelmän ja PACE asenteen avulla emotionaalisesti oireilevan oppilaan tarpeeseen niin, että oppilas pystyy paremmin kiinnittymään opetukseen.


Traumainformoitu oppimisympäristö
2. PACE esimerkki. Miten opettaja voi työskennellä vanhemman kanssa haastavassa vuorovaikutustilanteessa soveltaen PACE asennetta. Lisänä useita PACE esimerkkejä.

3. DDP luokka; Kiintymyskeskeinen opetus Kanadassa - miten psyykkisesti tuen tarpeisten oppilaiden opetus on  järjestetty. Alaotsikkoina esimerkkitapaus sekä UUTENA  kysymyksiä, joiden avulla voit pohtia OMAA KIINTYMYSUHDETTASI.

4. Ennustettavuus: Hoivasignaalit ja vanhemmuuden ennustettavuus. Turun Yliopiston seminaarin Raskausaika ja varhainen vanhemmuus lapsen kehityksen perustana 4.11.2021. Referointi luennosta.

5. Kiinnipito. Mitä tulee huomioida, kun lasta joudutaan rajoittamaan fyysisesti

6. Aivojen toiminta; Miten vuorovaikutuksella vaikutetaan aivojen toimintaan. Alaotsikko: Välittäjäaineiden vaikutuksesta.

7. Vuorovaikutusleikki: Menetelmä mutta myös tapa ajatella suhteessa oloa. Alaotsikot; Leikkikerta ehdotus ja tapauskertomus

8. Tuettu leikki; erityisopettajan tukema terapeuttinen ryhmäleikki - tapauskertomus

9. Keskoslapsi; Miten varhaiskasvatus ja opetus voi huomioida keskoslasten varhaisia kokemuksia

10. Terapeuttinen leikki- uusi insertti - terapeuttinen hiekkaleikki, kehitetty BOF (Barnorienterad familjeterapi) terapiasta

11. Perjantai dokkari. Tyttö joka lopetti puhumisen. On koskettava tarina. Kirjoitin omaan blogiini aikoinaan otsikon Puhumaton lapsi alle miten itse olen toiminut erityisopettajana pienten puhumattomien lasten kanssa. Arjen ihmiset voivat kyllä jonkin verran auttaa ja helpottaa lapsen oloa ja jopa onnistua murtamaan lapsen puhumattomuuden muuria.

Kommentit

Semita

10.03.2022 13:53

Thank you so much dear Marjut, getting your help and having conversations with you has helped me to see things in a confident way. I hope to keep in touch with you continuously 💕🌸

Marjut Stubbe

10.03.2022 14:26

Oh...thank you for your kind words!!

Kati K

05.01.2021 20:53

Hyvä Erkkaope.Kiitos tästä monipuolisesta ja varmasti monia perheitä koskettavasta nykypäivän ongelmasta.Elämä koostuu vaativasta arjesta,joka heijastuu siten lapsen kehityskulkuun,jatkuva kiire yms.

erkkaope

06.01.2021 08:25

Kiitos palautteesta. Kaikkien meidän olisi kannettava vastuu lasten ja nuorten selviämisestä tässä toisille enemmän ja toisille vähemmän haasteellisessa ajassa.

Tiina

28.03.2019 07:03

24.08 | 10:42

Uusimmat kommentit

Hieno artikkeli, kiitos!

Kiitos kommentistasi. Häpeästa puhuminen on edelleen tärkeää.

24.08 | 09:56

29.07 | 15:58

29.07 | 14:56

Kiitos kommentistasi. Totta. Vanhempien kommenttien kautta olen ymmärtänyt, että hoidon aloituksen laatu vaihtelee luvattoman paljon ympäri Suomen.

Olisi tärkeä jakaa tämä ympäri Suomea. Erityisesti mielessäni ovat lapset, jotka aloittavat päiväkodissa, josta olen jäänyt eläkkeelle.